Radějov pri Strážnici, leto 2011

V tomto jubilejnom roku pre našu Spoločnosť Williamsovho syndrómu sme sa už stretli počas májového víkendu, aby sme si pripomenuli naše aktivity počas 20 ročnej existencie. Ale nemohli sme vynechať už tradičný rekondično-integračný pobyt pre naše deti, ktoré nám už podstatne vyrástli.

Počas troch minulých rokov sme mali tento rekondično - integračný pobyt spolu s českou spoločnosťou Willík na Slovensku. Tento rok sme pre zmenu naplánovali spoločný pobyt v Českej republike, na Morave, v krásnom prostredí Bielych Karpát v rekreačnej oblasti Lučina pri Strážnici. O bohatý odborný aj poznávací program sa postarala česká spoločnosť Willík. Každé ráno sme si našli na stole v jedálni „Radějovský zpravodaj“, kde sme mali informácie o programe aktuálneho dňa a prečítali sme si o zážitkoch z predchádzajúceho dňa zdokumentované fotografiami.

Všetky deti, malé, veľké a aj dospelých s WS zaujala hlavne hudba, muzikoterapia s už dobre známou Věrkou Korhoňovou. Zaujímavé zážitky mali aj so šamanom Lubomírom Holzerom a jeho hudobnými nástrojmi. S pani Aškou Goloňovou vytvárali rôzne zaujímavé veci. Horúce dni využívali aj na kúpanie v bazéne.

Dlhšou prechádzkou sme sa dostali až k rozhľadni Travičná, na ktorú niektorí aj vyšli a mali krásny výhľad do okolia. Zastavili sme sa aj na salaši, kde sme obdivovali živé zvieratká a množstvo drevených figúrok aj so znázornením domácich zvierat. Skanzen moravskej dediny v Strážnici zaujal všetkých. Plavbu loďou po Baťovom kanáli sme ukončili návštevou hvezdárne, ktorá bola poučná a zaujímavá. V blízkom Hodoníne sme si pozreli množstvo zvierat v zoologickej záhrade a niektorí sa išli aj okúpať na kúpalisko v Hodoníne.

Po večeroch sa pozerali videonahrávky z predchádzajúcich stretnutí, tancovalo sa pri hudbe, rodičia si vymieňali skúsenosti s výchovou.

Dve odborné prednášky boli venované rodičom. Dr. Štěrbová z univerzity v Olomouci prednášala o sexualite mladých s mentálnym postihnutím a poskytla individuálne konzultácie rodičom. Dr. Jariabková mala prednášku na tému „Čítanie u detí s Williamsovým syndrómom“ spojenú s prezentáciou výsledkov výskumu v tejto oblasti.

Ďakujeme všetkým organizátorom tohto rekondično – integračného pobytu zo spoločnosti Willík za bohatý program, ktorý nám pripravili.

Naša vďaka patrí aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR za poskytnutú dotáciu, ktorou nám pomohli financovať tento pobyt.