Medzinárodný seminár o Williamsovom syndróme v Novom Sade

Srbské združenie Williamsovho syndrómu usporiadalo 20.10.2019 medzinárodný akreditovaný seminár pre ďalšie vzdelávanie odborníkov v zdravotníctve. Cieľom bolo predstaviť Williamsov syndróm pediatrom, kardiológom, genetikom, neurológom, endokrinológom, ale aj biochemikom, psychológom, špeciálnym pedagógom, logopédom a pracovným terapeutom.

Čítať ďalej: Medzinárodný seminár o Williamsovom syndróme v Novom Sade

Medzinárodná konferencia o Williamsovom syndróme v Madride

V Madride sa 10.-11. 11. 2017 uskutočnila medzinárodná konferencia Jornadas internacionales de actualización sobre el síndrome de Williams-Beuren: investigación y atención integral „Construyendo nuestro futuro“ (Williams-Beuren syndrome: research advances and integrative management „Building our future“). Konferenciu organizovalo Španielske združenie Williamsovho syndrómu.

Čítať ďalej: Medzinárodná konferencia o Williamsovom syndróme v Madride

Európska konferencia o Williamsovom syndróme v Budapešti

V dňoch 21.-23. 11. 2014 sa v Budapešti uskutočnila Európska konferencia o Williamsovom-Beurenovom syndróme (European Williams-Beuren Syndrome Conference - EWSC). Európska federácia spoločností Williamsovho syndrómu (FEWS), ktorej členom je aj naša Spoločnosť WS, sa dlhší čas zaoberala usporiadaním medzinárodnej konferencie, kde by poprední odborníci prezentovali doterajšie skúsenosti a  najnovšie poznatky o Williamsovom syndróme.

Čítať ďalej: Európska konferencia o Williamsovom syndróme v Budapešti

Medzinárodná konferencia o Williamsovom syndróme v Ríme

Medzinárodná konferencia „Harmonize Williams Syndrome in Europe“ sa uskutočnila 17. 10. 2015 v Ríme. Organizátorom bolo Talianske združenie Williamsovho syndrómu, ktoré podobné podujatia usporiadalo aj v minulosti (písali sme o nich v našom Spravodaji č.3/2001 a č.5/2006), so zámerom prezentovať najnovšie poznatky o Williamsovom syndróme.

Čítať ďalej: Medzinárodná konferencia o Williamsovom syndróme v Ríme