Víkendové stretnutie v Bratislave, jeseň 2014

Ako každý rok tak aj tento rok sme sa stretli na víkendovom pobyte v Bratislave-október 2014. Po príchode sme sa ubytovali na Slovenskej zdravotníckej univerzite na Kramároch.  Keďže sme boli  unavení z cestovania, tak sme potrebovali trochu oddychu. Poobede sme mali návštevu  z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ohľadom kompenzácii. Táto prednáška bola zameraná na opatrovateľské príspevky a kompenzácie pre zdravotne  ťažko postihnutých. Dobre nás informovali  a tiež bola diskusia  rodičov o svojich problémoch pri vybavovaní  úradných vecí.

V sobotu aj keď bola trochu zima, navštívili sme výstavu  TUTANCHAMON v Inchebe. Výstava bola krásna a mali sme čo obdivovať.  Sobotný deň sme zakončili plavbou na lodi po Dunaji.  Po večeri sme mali stretnutie v spoločenskej miestnosti, kde sme sa bavili o bežných našich skúsenostiach zo života. Aj naše deti si poklebetili a bolo počuť aj riadny smiech. Náš Adamko rozprával vtipy, tak mládež sa pučila od smiechu. 

Na záver asi len toľko, bolo nám fajn, počasie bolo trochu chladné, nálada bola super a s dobrou náladou sme sa aj rozlúčili.  Tešíme sa na budúci rok na  letný pobyt.

 

M. Boráňová