Rekondičný pobyt SWS 2014

 

 

Pracujem v knižnici v Trnave a naša knižnica sa už dvadsať rokov venuje postihnutým ľuďom, ktorým ponúkame  rôzne aktivity. Preto som sa rozhodla  využiť svoje poznatky a odovzdať ich deťom s Williamsovým syndrómom.

 

Image

Rekondičný pobyt sa uskutočnil v Dudinciach v krásnom prostredí. Prvý deň nášho príchodu s dcérkou Zuzkou sa nám všetky deti predstavili, hovorili o sebe, svojich súrodencoch, záujmoch a využívaní voľného času. Ich životné príbehy boli pútavé až dojímavé. Poobede sme lepili plastové vrchnáky z fliaš podľa predlôh akými bol smajlík, motýľ, kvet a srdiečko. Väčšina mala záujem o vytvorenie srdiečka preto, že sú zamilovaní. S malým usmernením sa všetkým podarili krásne výtvory. Ocenila som ich veľkú snahu.

Nasledujúci deň na stretnutie o nevidiacich ľuďoch prišla Karin, Mária, Paľko, Simonka, Maruška, Vierka, Zuzka  a Richard. Rozprávali sme si o ľuďoch, ktorí sa narodili nevidiaci alebo v priebehu svojho života prišli o zrak. Títo ľudia čítajú prostredníctvom Braillovho písma pomocou prstov. Mnohí žijú plnohodnotným životom, pretože využívajú rôzne kompenzačné pomôcky.  Veľkou oporou je pre nich špeciálne vycvičený psík, ktorý je ich dôverným sprievodcom na každom kroku. Náročné bolo napísať svoje meno v Braillovom písme, ale všetci prítomní to hravo zvládli.

Krásnu prírodu a vtáctvo mohli obdivovať Simonka, Maruška, Miška, Ivetka, Vladko, Zuzka, Vierka a Paľko, ktorí sa zúčastnili prezentácie o prírode a autorovi Miroslavovi Sanigovi. Predstavili sme si jeho knihu s názvom Rozprávky z Konvalinkového údolia. Cieľom bolo vzbudiť a prehĺbiť u detí záujem o prírodu a jednotlivé druhy vtáctva. Na úvod prezentácie sme si vypočuli pieseň Tomáša Bezdedu Keby som bol vtáčkom a deti vymenovávali vtákov, ktorých poznali a postupne čítali zo spomínanej knihy Miroslava Sanigu. Na moje otázky pohotovo odpovedali. Keďže radi vymaľovávajú, na záver nášho pekného stretnutia som im rozdala omaľovánky princeznej Voňavienky a princa Hluchánie Pierko.

Rekondičný pobyt bol pre všetkých zúčastnených veľkým obohatením. Deti súťažili, učili sa anglický jazyk, spievali a učili sa nové pesničky a zatancovali si na diskotéke. Prišla som k presvedčeniu, že deti „inak obdarené“ sú úžasné, komunikatívne,  veselé a veľmi priateľské.

Alena Vozárová