Rehabilitačno-rekondičný pobyt v r. 2012

Tento rok sme sa po 20-tich rokoch zišli znova v Malej Lučivnej.

Náš program napĺňala muzikoterapia, výroba hudobných nástrojov, orientácia v teréne, súťaže na bystrenie pozornosti, sústredenosti a pohotovosti, poznávanie oravských dedín a zvykov.

Po zvítaní sme sa spoločne prešli a porovnávali sme, čo sa za tých dvadsať rokov zmenilo. Navštívili sme kúpalisko, kde sa deti do vôle vyšantili, a obec Terchovú, kde práve prebiehali Terchovské dni. Veľkú radosť a počudovanie prejavili deti pri úvraťovej železnične na ktorej sme sa previezli. Zaujali ich aj malé domčeky a skromné zariadenie v skanzene kysuckej dediny Vychylovka.

Lanovka nás vyviezla na Maguru a odtiaľ deti obdivovali – niektorí aj so strachom z výšky – krásu oravskej prírody.

Odvážnejší sa previezli na pltiach po rieke Orava. Každý deň nám núkal nové poznávania a nové zážitky. V Starej Bystrici sme si pozreli slovenský Orloj s postavami našich významných dejateľov. Nemohla chýbať oslava narodenín s vinšami a spevom.

Deti sa zdokonaľujú v spoločenskom správaní, v pozornosti voči sebe navzájom aj k personálu, ktorý sa o nás počas pobytu stará.

Rodičia sa po večeroch stretli s pani psychologičkou Jariabkovou, ktorá nás informovala o tom, čo je nové vo výskume WS vo svete, dohodli sa o mieste budúcoročného pobytu a informovali sa o medzinárodnom tábore WS v Španielsku. Radili sa tiež ako prispieť k čo najlepšej organizácii rehabilitačno-rekondičných pobytov v prospech našich detí.

                                                                                                  Viera Bausová