Panoráma, Kováčov 2010

 

Na rekondično-integračnom pobyte, ktorý sa konal v dňoch 15.8.2010-21.8.2010 v hoteli Panoráma v časti Kováčov pri Štúrove sa zúčastnili okrem našich rodín aj rodiny osôb s Williamsovým syndrómom z Českej republiky a aj dve naše nové rodiny z Východného Slovenska.

Všetkým osobám s Williamsovým syndrómom sa venovali kvalifikované muzikoterapeutky z Čiech, ktoré pri napĺňaní odborného programu využívali rôzne hudobné pomôcky a metódy.

 

V prvý deň po ubytovaní a obede sme sa stretli v spoločenskej miestnosti, kde nás p. Karol Drapák oboznámil s celotýždenným programom. Nasledovala diskusia, rozhovory rodičov a detí, výmena skúseností a vzájomné odovzdávanie si informácií týkajúcich sa života osôb s WS, rozdávanie časopisov, propagačných materiálov týkajúcich sa daného syndrómu, DVD s muzikoterapiou venovaných českou spoločnosťou.

 

Ďalší deň v doobedňajších hodinách sme sa prešli k Dunaju a do blízkej obce Chľaba. Poobede sme sa zoznámili sa s muzikoterapeutkami Dankou Pšeničkovou a Vierkou Korhoňovou, ktoré boli na tohtoročnom stretnutí mimoriadnym prínosom a významným obohatením pre naše deti – niektorým z nich sa ich spoločnosť  nechcelo opustiť ani v neskorších hodinách. Pani muzikoterapeutky oboznámili všetkých zúčastnených s rôznymi hudobnými nástrojmi, ich výrobou (z orechových i pistáciových škrupiniek, drevených paličiek používaných u lekára pri prehliadaní hrdla, korálok, rôznych plastov, kelímkov, drievok, špajdlí...).  Okrem samotnej hry na hudobných nástrojoch a speve piesní sa osoby s Williamsovým syndrómom zdokonalili i v pohyboch pri zvukoch hudby, ktorá ich obohacuje a vo veľkej miere vypĺňa ich každodenný život.

 

V nasledujúci deň zorganizoval p. Drapák s manželkou a ostatnými spolupracovníkmi z obce Mužľa športový deň, ktorý sa začal presunom autobusmi do spomínanej obce. Po privítaní a odovzdaní srdiečkových menoviek všetkým zúčastneným deťom, začali športové súťaže. Disciplíny boli zodpovedajúce možnostiam a schopnostiam našich detí, ktoré si ich patrične užívali a neskutočne bojovali o čo najlepšie umiestnenie. Uskutočňovanie športových súťaží vo veľkej miere napomáha najmä k zlepšovaniu pohybových zdatností a zvyšovaniu koordinácie detí s WS, ktoré majú s týmto nemalé problémy. Po vyhlásení výsledkov čakalo na deti ešte ďalšie prekvapenie - maľovanie tvárí, stolný tenis, loptové hry a opäť muzika s Vierkou, ktorá deti upútala krásnou hrou na gitare a spevom piesní. Veľmi si ceníme i jej snahu prepracovať texty piesní do oboch jazykov. V snahe vzájomného lepšieho pochopenia textu oboma skupinami, pracovala na tom denne do neskorých nočných hodín. Obe muzikoterapeutky pripravovali rôzne hudobné materiály a pomôcky v snahe zlepšiť kvalitu života našich detí. Prostredníctvom hudby a hudobných pomôcok zmierňovali svalové napätie, strnulosť detí, pomáhali im dostať sa do psychickej pohody a vyrovnanosti. Deťom sa venovali  počas každej voľnej chvíľky v priebehu celotýždenného stretnutia.

 

Ďalším veľkým prekvapením bola prítomnosť redaktoriek Slovenského rozhlasu, ktoré zavítali do Mužle a urobili nahrávku o našom podujatí a o Spoločnosti Williamsovho syndrómu do rádia Regina. Rozhovory s niektorými z nás sme si mohli vypočuť v nasledujúcom dni priamo prostredníctvom rádiového vysielania, ako aj neskôr zo záznamu. Po príchode späť po večeri sa v Panoráme pod dozorom muzikoterapeutiek vyrábali hudobné nástroje – použili sa škrupinky z vlašských orechov prilepené na tvrdý kartón,  špajdle – bicie paličky, z vypálenej hliny – krásne zvonkohry, z drevenej paličky a kúska motúza – bzučiak, včelička.

 

Po večeroch sme premietali fotografie z predchádzajúcich spoločných stretnutí, ako aj z európskych táborov pre mládež s Williamsovým syndrómom (FEWS), na ktorých sa zúčastňujú aj naši mladí. Aj v tomto roku sa štyria naši mladí s Williamsovým syndrómom zúčastnili európskeho tábora pre mládež v Taliansku blízko Bologne. Z Českej republiky boli po prvýkrát na tomto tábore. Účastníci FEWS campu v talianskej Bologni zo slovenskej i českej spoločnosti predviedli svoje prezentácie a pútavo porozprávali ostatným, čo všetko na stretnutí zažili a skúsili.

 

So záujmom sme si pozreli aj video Adama, ktorý sa potápal v Červenom mori, program ČT Klíč venovaný WS a dojímavý príbeh Igora – jeho stretnutie s Vašom Patejdlom a skupinou Elán, vysielaný TV Markíza v programe Modré z neba.

 

V jedno doobedie sme sa autami priviezli do Štúrova a pešo sme prešli cez most Márie Valérie do Ostrihomu. Naspäť do Štúrova sme sa doviezli vláčikom. Nezúčastnení výletu sa pred obedom i v priebehu dňa venovali tomu, z čoho mali najväčšiu radosť, zážitok i prínos – muzikoterapii.

 

Všetci sa veľmi tešili, že sme mohli ísť na termálne kúpalisko Vadaš v Štúrove. Vyskúšali sme vodu vo viacerých bazénoch. Niektorí plávali v plaveckom bazéne, väčšina sa zabávala vo hviezdicovom bazéne, niektorí sa dokonca spúšťali aj šmykľavkou do vody.

 

Na celodenný výlet autobusmi do Budapešti sme išli hneď po raňajkách. Mali sme dohovorený vstup na predstavenie do cirkusu. Tí, ktorí nechceli ísť do cirkusu, prezreli si veľkú zoologickú záhradu, kde obdivovali množstvo zvierat. Podaktorí si prehliadli mesto a na jednom z námestí mohli sledovať slávnostný program. Poobede sme sa všetci spoločne presunuli autobusmi do tropikária, kde sme obdivovali najmä tunel s vodnými živočíchmi, ktoré nemôžeme vidieť v slovenských zoologických záhradách. Deti a mládež mali tak možnosť pozorovať správanie sa týchto živočíchov a naučiť sa niečo nové o nich, a takouto formou „zažitia situácie„ si vlastne mohli rozšíriť svoje vedomosti. Zároveň pozorovanie prekrásneho pohybu živočíchov vo vode pôsobilo na všetkých zúčastnených uvoľňujúco, upokojujúco a zanechalo v deťoch neskutočný pocit pohody.

 

Osobám, ktoré sa výletu do Budapešti nezúčastnili, sa v Panoráme celodenne venovali muzikoterapeutky.

 

Tradičný večerný táborák obohatili muzikoterapeutky hrou na gitaru a spevom, ku ktorému sa pridali aj naše deti. Nemohli sme vynechať disko hudbu, pri ktorej si všetci zatancovali.

                                                                                                                   Andrea Ivanová