Predná Hora, Muráň 2006

    Na tomto pobyte sa deti najviac potešili bazénu, ktorý nám bol každý deň k dispozícii. S cvičiteľkami deti denne cvičili v bazéne, v daždivých dňoch s balančnými loptami, súťažili vo vedomostných súťažiach i v športových, výtvarných a precvičovali si zručnosť. Gabriškovci zase pripravili pre deti „Bingo“, hru, ktorá má už tradične veľký úspech.

Vonku sme hrali petanque, chodili sme na vychádzky do blízkeho i vzdialenejšieho okolia, zdatnejší vyšli aj k Muránskemu hradu. Vychádzky ku koníkom urobili deťom veľkú radosť, mohli sa ponosiť na koníkoch. Návšteva Ochtinskej aragonitovej jaskyne všetkých zaujala, ale aj múzeum zvoncov v Šumiaci. Navštívili sme aj kultúrne pamiatky v okolí (v Gemeri), Slovenské evanjelické gymnázium v Revúcej, románsku rotundu v Šiveticiach, gotický evanjelický kostol v Štítniku s najstarším organom na Slovensku, gotický rímskokatolícky kostol v Chyžnom s krídlovým oltárom od Majstra Pavla z Levoče. Občas spŕchlo, večery boli zamračené a preto sme nemohli využiť ďalekohľad vo hvezdárni a pozrieť si večernú oblohu. Aj napriek večernému dáždiku táborák nesmel chýbať. Celý týždeň s nami trávil aj psychológ Antonios Chasouris z Grécka. Robil s deťmi testy pamäti a orientácie. Priniesol nám pomôcky na písanie – násadky na ceruzku a špeciálne zošity, kde sú predtlačené písmená, takže pri písaní sa ceruzka vedie v drážke. Tieto zošity vymyslel špeciálne pre deti s Williamsovým syndrómom v Grécku. Zúčastňoval sa na všetkých aktivitách a pritom pozoroval správanie našich detí. Veľmi sa mu u nás páčilo. 29.7. –5.8.2006