Bystrá 2001

    Hneď na začiatku sme si naplánovali bohatý program na celý týždeň. Dopoludnia turistické vychádzky - k tigrom, poznávanie okolia - prehliadka Bystrianskej jaskyne, návšteva strediska Tále, jazdy na koníkoch a poníkoch a športové súťaže. Poobede kúpanie, hry. Večery v spoločenskej miestnosti boli pre deti zábavno - vzdelávacie. Hry, súťaže - dokonca súťaž Milionár, v ktorej preukázali „miliónové“ vedomosti. Súťaž pripravila aj sponzorovala rodina Kollárova, takže za vedomosti boli aj bohaté odmeny. Radosti nebolo konca. Rodičia mali večer vzdelávacie prednášky a besedy s pánom primárom MUDr. Bzdúchom a s pani psychologičkou Dr. Jariabkovou. Keďže práve prebiehalo prehodnocovanie zdravotného stavu našich detí, zaujímali nás aj tieto problémy a odovzdávali sme si navzájom informácie o právach našich detí. Každý kút Slovenska tu mal iné problémy. 18.8. – 25.8.2001