Krpáčovo 1998

    Ďalší krásny a málo známy kút  našej vlasti – Krpáčovo v Nízkych Tatrách. Okolo nás samé lesy a lúky, aj vodná nádrž, kde sa dalo kúpať, aj člnkovať. Tu boli deti celý deň zaneprázdnené kúpaním, člnkovaním, každodennými túrami, vychádzkami a súťažami. Na jednej prechádzke sme stretli speváka Petra Hečku, hneď ho deti spoznali a prihovorili sa mu. Jeden deň sme mali dlhší výlet až na Tále, kde sme si oddýchli, aj sa okúpali. Najzaujímavejší bol výlet Čiernohronskou lesnou železnicou z Hronca do Čierneho Balogu a späť. Takýmto parným vláčikom s otvorenými oknami sme sa ešte neviezli, preto to bol pre nás všetkých veľký zážitok. Po večeroch mali deti rôznu zábavu, hry a súťaže. Drapákovci im pripravili zábavno – súťažnú hru „Koleso šťastia“, pri ktorej si vyskúšali svoje vedomosti zo skladby slov. Táto hra mala veľký úspech. Večer boli pre rodičov prednášky a výmena skúseností a problémov s výchovou - deti nám rastú a dospievajú. 27.6. – 4.7.1998