Bratislava 3.12.1994

Mikulášske stretnutie

    V knižnici Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave na Kramároch sme sa stretli (12 rodín) a urobili sme si Mikulášsky deň. Deti v sprievode niekoľkých starších dievčat (sestier a priateliek) si išli pozrieť mesto Bratislavu. Zatiaľ sa rodičia v knižnici na Kramároch porozprávali s pánom doktorom. Informácie o WS, ktoré nám podal pán doktor, boli už bohatšie. Tu sa nám predstavila ďalšia malá členka SWS, ktorá tu práve bola hospitalizovaná, kučeravá, smelá, zhovorčivá Dominika. Keď sa deti vrátili z prechádzky po meste, dostali Mikulášske darčeky. Všetci mali veľkú radosť.