Bratislava 24.10.1992

    Hodnotili sme dva dlhšie spoločné pobyty, naplánovali sme si spoločnú oslavu Silvestra a privítanie Nového roku a diskutovali sme o ďalšom smerovaní našej Spoločnosti v budúcnosti. Rovnako sme sa dohodli, že na naše spoločné podujatia budú chodiť celé rodiny aj so zdravými súrodencami našich WS detí.