Kováčov pri Štúrove 2003

    Konečne sme navštívili najjužnejší kút Slovenska. V nedeľu sme spoločne blahoželali k narodeninám veľkými tortami našim oslávencom: Saške - 22 rokov, Maruške - 25 rokov, Tomášovi - 19 rokov a Borisovi - 30 rokov. Keďže Drapákovci sú v tomto kraji doma, správali sa ako praví hostitelia. Navštívili sme Ostrihomskú katedrálu, kde nás sprevádzal odborný sprievodca a podrobne nám rozprával všetko o histórii tejto katedrály a o kráľovskom paláci. Unavení, ale šťastní, že sme toho toľko videli a počuli, posadali sme si do tieňa na lavičky. Kochali sme sa výhľadom na Dunaj a na Štúrovo. Odtiaľ nás autobus zaviezol do iného mestečka v Maďarsku, kde sme sa okúpali na termálnom kúpalisku. Radi sme chodili na vychádzky popri Dunaji, ale deti boli najradšej vo vode na kúpalisku pri hoteli alebo v Štúrove na kúpalisku. V Mužli sme si vo veľkej telocvični zašportovali, prezreli sme si peknú, čistú obec a ochutnali sme výborné juhoslovenské hrozno. Rodičia v tekutom stave, deti v pevnom. Zuzka Drapáková nás pohostila Varga bélešom, ktorý je odvtedy asi rodinným koláčom našej Spoločnosti.

 

    V tomto kúte našej republiky sa na hranici s Maďarskom vlieva rieka Ipeľ do rieky Dunaj. Chceli sme to vidieť na vlastné oči, tak sme sa tam vybrali, najprv autami a ďalej pešo. Bolo ta ale ďalej, než sme predpokladali, preto nie všetci prišli až k vode. Niektorí sa vrátili a počkali nás v cukrárni. Tí, čo prišli až k vode, obdivovali tú krásu a množstvo vody. Večery patrili rozhovorom, informáciám od pani psychologičky Dr. Jariabkovej a od pána primára MUDr. Bzdúcha. A súťažilo sa. Kollárovci organizovali súťaž „Najlepší volá kamaráta!“ Súťažili deti, súrodenci i rodičia. Zistili sme, že sme veľmi múdri. Ohník a diskotéka už tradične nemohli chýbať. Po prvýkrát prišli na náš pobyt Jeřábkovci zo Žatca, z Českej republiky a veľmi sa im páčilo. Zapájali sa veľmi aktívne do nášho programu, aj nám pomáhali. 9.8. – 16.8.2003