Simonka Jánošová a jej obľúbená hipoterapia

Keďže Simonka zaostávala v psychomotorickom vývoji, v špecializovanej rehabilitačnej nemocnici nám odporučili okrem iných terapií aj hipoterapiu (liečbu pomocou koní) z dôvodu zisteného hypotonusu svalstva. Súčasne s Vojtovou metódou sme sa teda rozhodli navštevovať hipoterapiu vo Štvrtku na Ostrove. Od septembra 2015 sa táto terapia stala našou pravidelnou, kedy sa Simonke 2x v týždni venovala Božka Borguľová Miňková (hippoterapeutka).

Simonka prešla rôznymi obdobiami, kedy veľmi chcela cvičiť, následne prišlo obdobie odmietania, kedy Božka navrhla, aby sa do cvičenia zapojila aj jej sestra Nelka. Takýmto spôsobom sa nám podarilo preklenúť obdobie odmietania a Simonka sa odvtedy veľmi teší na cvičenie a jazdenie na koníkovi. Terapia jej pomáha po telesnej stránke, kedy sa prostredníctvom pohybov koňa stimulujú mozgové centrá, ktoré nedokážu dávať správne impulzy svalom a nervom. Časom si mozgové centrá tieto vzorce osvoja a dokážu fungovať relatívne samostatne. Okrem toho jazdenie podporuje rytmus, ktorý majú deti s Williamsovým syndrómom asi „vrodený“. Psychická stránka – Človek sa učí ovládať svoje telo a následne aj riadiť koňa. Schopnosť viesť také veľké zviera podporuje sebavedomie. Kôň nerozlišuje, či je človek pekný, škaredý, bohatý či chudobný, zdravý alebo postihnutý... , ale to, ako sa správa. Účinky HIPOTERAPIE – zlepšuje koordináciu tela, držanie tela - chrbtice, uvoľňuje skrátené svalstvo, zlepšuje pohyblivosť kĺbov, podporuje aj rečovú stránku, dodáva sebavedomie – sebaúctu a samozrejme má relaxačné účinky.

            V apríli ma oslovila Božka Borguľová Miňková, či by som bola ochotná zúčastniť sa natáčania so Simonkou. Týkalo sa to relácie „CESTA“ na STV2. Chvíľu som veru váhala, ale nakoniec som sa rozhodla súhlasiť, nakoľko Williamsov syndróm ešte veľa ľudí nepozná a týmto spôsobom sa o ňom troška viac dozvedia a samozrejme aj o vynikajúcich účinkoch hipoterapie.

Simonka momentálne navštevuje bežnú Materskú školu v Senci. Deti si ju veľmi obľúbili, keďže je nekonfliktná a má každého veľmi rada. Snažia sa jej pomáhať pri činnostiach, ktoré sú pre ňu ešte ťažké. Som veľmi rada, že má tú možnosť, byť v spoločnosti zdravých detí, od ktorých sa toho veľmi veľa naučila a ešte určite naučí. Tento rok v septembri 2021 by z nej už mala byť prváčka. Z pohľadu pani učiteľky v MŠ je Simonka v kolektíve obľúbená, má veľmi rada deti, ktoré sa vôkol nej nachádzajú a nie len z triedy, ktorú navštevuje. Jej silnou stránkou je empatia. Veľmi rada nadväzuje rozhovory oslovením. Zapája sa do skupiny detí, v ktorej sa hrá, či spolupracuje v činnosti. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov, kedy Simonka uprednostňovala individuálne hry, jej spolupráca nie je síce na úrovni jej rovesníkov, ale každým rokom sa i v tejto oblasti posúva vpred. V súčasnosti sa viac stretáva s odmietaním ostatných detí pri hrách (nie vždy), čo zle znáša - reaguje plačom a následne hľadá oporu v pani učiteľkách. V rozhovoroch ale i v činnostiach nevie správne využiť a spojiť naučené s praxou. Počúvaním a opakovaním sa rýchlo naučí  básne, piesne, texty hudobno-pohybových hier i dramatizácií. Vhodnou motiváciou sa dokáže sústrediť na danú aktivitu/činnosť primerane dlhý čas. Týka sa to predovšetkým pohybových a hudobných aktivít či dramatizáciou stvárnených rozprávok/hier. V individuálnych činnostiach pri stole, ako je grafomotorika, pracovný list, výtvarné či pracovné aktivity, vyžaduje individuálny prístup a motiváciu pre dokončenie činnosti. Spontánne sama neukončí aktivity dokonca, nakoľko ju často rozptyľuje prostredie (hračky, kamaráti v inej skupine s inou činnosťou). Občas má troška impulzívnejšie správanie (keď vznikne situácia, ktorá nie je podľa jej očakávaní, nevie sa jej hneď prispôsobiť (vtedy reaguje impulzívnejšie, niekedy sa zatne). Simonka sa každým rokom posúva vpred, možno tie kroky nie sú výrazné v porovnaní s rovesníkmi, ale vďaka začleneniu do kolektívu zdravých detí v MŠ, špecialistom a terapiám je na tej správnej ceste.