Operácia našej dcéry

    Naša dcéra Ildikó sa narodila 6.7.1971 v Komárne. Po narodení sme s ňou chodili od lekára k lekárovi vzhľadom na jej zdravotný stav. Mala niečo so srdcom, chodili sme aj do Bratislavy na kontrolné vyšetrenia.

    ImageKeď mala 30 rokov, oznámili nám, že ju musíme dať operovať na srdce, diagnóza : náhrada mitrálnej chlopne mechanickou protézou a plastika trikuspidálnej chlopne De Vega. Samozrejme najprv sme sa museli vysporiadať sami so sebou, s vlastným svedomím, než sme sa rozhodli dať súhlas k tomuto zákroku. Čakanie, to je skúška pre trpezlivých. Čakať na konkrétny deň operácie vlastného dieťaťa vyše šesť mesiacov! Potom chvála Bohu sme dostali termín 23.9.2002.

    I touto cestou by sme sa chceli poďakovať najmä primárovi Prof. MUDr. Viliamovi Fischerovi, ktorý viedol operáciu. Jeho dlhoročné skúsenosti, vysoká odbornosť a istá ruka boli známkou toho, že i v kritických momentoch sa našlo adekvátne riešenie. Naše poďakovanie patrí aj všetkým jeho spolupracovníkom na operačnej sále, lekárom a sestričkám na SÚSCH v Bratislave Pod Krásnou hôrkou 1.

         Chvála Bohu dočkali sme sa šťastného konca. Ildikó sa má dobre.

                                                                  Rodina Gáborova z Chotína, r. 2003