5. letný tábor FEWS pre mladých ľudí s Wiliamsovým syndrómom

V roku 2009 sa podujalo zorganizovať letný tábor Európskej federácie Williamsovho syndrómu (FEWS) francúzske združenie Williams-France. Vybrali miesto v juhovýchodnom Francúzsku vo Valbonne, niekoľko kilometrov od mora, blízko známeho letoviska Nice.

Z našich mladých sa na cestu do tábora vydali  Janka Očkajová, Saška Pšenková, Tomáško Hudák a Vladko Hreško s mamičkou Žanetou, ktorá ich sprevádzala z Košíc do Bratislavy. V Bratislave som sa k skupine pridala aj ja ako druhá sprievodkyňa. Naďka Sadloňová nám starostlivo zabezpečila letenky a cestu na letisko do rakúskeho Schwechatu, kam nás spolu so Simonkou odprevadili. Naši gavalieri Tomáš a Vladko pomáhali s batožinou. Odtiaľ sme leteli priamo do Nice. Na letisku nás čakali francúzski hostitelia a spolu s ďalšími účastníkmi tábora sme pokračovali autobusom do Valbonne. Cesta trvala asi pol hodiny a už sme boli vo svojich izbách. Privítali nás menovky na dverách zdobené kvietkami.

V tábore bola mládež z Belgicka, Fínska, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Španielska, Švédska  a Talianska. Mnohí mladí s Williamsovým syndrómom ovládali  základné dorozumievanie v angličtine a niektorí hovorili dobre po anglicky. Neprešli ani dva dni a keď sme sa usádzali v autobuse na cestu za výletmi a poznávaním, skupiny z jednotlivých krajín boli premiešané, vedľa seba sedeli mladí ľudia rozličných národností a vedeli sa dorozumieť. A to bol jeden z cieľov  spoločného tábora. Nezaprel sa ani temperament jednotlivých národov. Španieli a Taliani dokázali hneď rozospievať celý autobus.

Celý týždeň napĺňal bohatý program. V malebnom Provensálsku sme videli more, úpätia hôr, skalné úžiny. Loďou sme sa preplavili na ostrov Ste Marguerite, kde sme si prehliadli pevnosť, v ktorej bol väznený kráľ Železná maska. Navštívili sme výrobňu provensálskych cukroviniek a výrobňu parfémov. V Nice sme sa poprechádzali po trhovisku a z vŕšku nad mestom sme si pozreli známu promenádu Angličanov a Zátoku anjelov.

Nechýbalo ani športovanie. Mladí sa mohli kúpať v mori aj v bazéne, hrať rozličné hry a dokázať svoje horolezecké majstrovstvo.  Naučili sa aj country tanec a vo výtvarných dielňach pripravovali darčeky pre svojich blízkych. Vo večerných programoch každá zúčastnená skupina predstavila svoju krajinu. Prezentácia Slovenska a našej spoločnosti, ktorú pripravila Karin Kollárová s rodičmi, bola úspešná. K spoločným večerom patrila aj diskotéka, karaoke a rozličné súťaže. V rozlúčkovom večernom programe sme obdivovali spev patrónky regionálneho združenia Williams-France Laurily a koncert skupiny Williams Music, kde účinkovali mladí s Williamsovým syndrómom, na klavír hral Tanguy a spievala Karen.

Iste si vieme predstaviť, že nie je ľahké organizovať  takéto podujatie. Francúzski hostitelia boli vždy naporúdzi, kedykoľvek niekto niečo potreboval. Aj keď padali od únavy, vždy s úsmevom a s ochotou vychádzali v ústrety. Ďakujeme za to Christianovi, Isabelle, Annie, Pauline, Christophovi, Josette a taktiež Noncette a Eliovi. Z tábora si mládež odniesla okrem mnohých milých darčekov aj nezabudnuteľné zážitky a  nové priateľstvá.

Katarína Jariabková