FEWS CAMP Sound & Action 2007 vďaka

V roku 2007 sa konal tábor pre mládež s WS vo Švédsku, v edukačno - rekreačnom zariadení Furuboda.  Zúčastnila sa ho mládež z 12  krajín Európy.

Aj z našej SWS sa zúčastnili tohto tábora 4 mladí ľudia – tri dievčatá a jeden chlapec v sprievode dvoch osôb. Tento tábor zameraný hlavne na hudobnú a tanečnú činnosť sa všetkým zúčastneným veľmi páčil. Podporoval vrodené schopnosti a prednosti mladých ľudí s WS. Naučili sa všeličo nové, mali množstvo krásnych zážitkov, našli si nových priateľov. Bolo to úžasné!

Touto cestou chceme poďakovať všetkým organizátorom a hostiteľom, že dokázali tak perfektne zorganizovať tento jedinečný tábor, napísať projekt a získať financie, postarať sa o všetko pred samotným táborom, počas celého tábora a aj s jeho vyúčtovaním. Počas tábora boli k nám všetci veľmi milí, pozorní, starali sa o nás fantasticky.

Veľmi, veľmi všetkým ďakujeme!