Spoločnosť Williamsovho syndrómu je členom FEWS

 Spoločnosť Williamsovho syndrómu je od roku 2006 členom FEWS

 Európskej federácie Williamsovho syndrómu

 Fédération Européenne Williams Syndrome

 European Federation of Williams Syndrome organisations

 www.eurowilliams.org

 www.facebook.com/fewsassociation