Darujte nám 2% z dane

Sme tu pre pacientov s Williamsovým syndrómom a ich rodiny z celého Slovenska.

Opäť sa uchádzame o Vašu priazeň so žiadosťou, aby ste nás podporili 2% -mi zo svojho daňového základu.

Prosíme Vás o poukázanie 2 % z Vašich daní z príjmu. (tlačivo na stiahnutie)

 

Čo je Williamsov syndróm ?

 Je to geneticky podmienené ochorenie s multiorgánovým postihnutím a s mentálnym postihnutím stredného až ťažkého stupňa. Postihuje mozog, srdce, cievy, obličky, kĺby, je nevyliečiteľné. Celoživotnou starostlivosťou a rehabilitáciou zo strany rodičov a odborníkov  je však možné skvalitniť život ľudí s Williamsovým syndrómom.

 

Náplň činnosti  Spoločnosti Williamsovho syndrómu

  • Zlepšovanie kvality života ľudí s Williamsovým syndrómom a tým celej rodiny.
  • Integrácia ľudí s Williamsovým syndrómom do väčšinovej spoločnosti.
  • Organizácia stretnutí rodín ľudí s Williamsovým syndrómom z celého Slovenska.
  • Vzdelávanie a informovanie rodičov o nových výsledkoch výskumu tohto genetického ochorenia, o sociálnej pomoci pre ľudí s postihnutím, o možnostiach ich zaradenia do spoločnosti.
  • Organizovanie rehabilitačných a rekondičných pobytov.
  • Podpora účasti členov spoločnosti na európskych táboroch mládeže s Williamsovým syndrómom

      

Opäť sa uchádzame o Vašu priazeň so žiadosťou, aby ste nás podporili 2% -mi zo svojho daňového základu.

Prosíme o pridelenie 2 % z Vašich daní z príjmu.

Potrebné údaje pre darcu 2% z dane:

 

Názov :                 Spoločnosť Williamsovho syndrómu

Sídlo :                   811 04 Bratislava, Urbánkova 15

Právna forma :    občianske združenie

IČO :                    1 7 3 2 6 7 4 5

Tieto údaje treba doplniť do svojho daňového priznania, ktorého súčasťou je poukázanie 2% z dane.

Tí, ktorým daň zráža zamestnávateľ a nepodávajú daňové priznanie samostatne, si vyžiadajú od zamestnávateľa potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie od zamestnávateľa spolu s vyplneným tlačivom na poukázanie 2% z dane Spoločnosti WS je potrebné odovzdať na svojom daňovom úrade.

Zároveň  sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám 2% zo svojich daní v minulosti darovali a tak  podporili činnosť našej spoločnosti!

ĎAKUJEME !

doc. MUDr. Mgr. Vladimír Bzdúch, CSc.                                                       Ing. Marek Smižanský

                zakladateľ spoločnosti                                                                                 predseda spoločnosti